Såvel den demente som pårørende og plejepersonale kan drage nytte af en gps-sporing.

Den øgede sikkerhed øger dementes livskvalitet betydeligt, da de i øget grad får mulighed for at færdes frit. Samtidig øges trykheden blandt pårørerende og plejepersonale, da den demente kan holdes under opsyn under kontrollerede rammer uden at skulle "mandsopdække" personen.

Uden en GPS tracker ville den demente være afhængig af en ledsager, hvilket ofte er besværligt eller umuligt af bl.a. følgende årsager:

  • Mange pårørende er sjældent i stand til at stå til rådighed det meste af dagen pga. arbejde, familie, dårligt helbred m.m.
  • Manglende økonomiske midler og ressourcer i det offentlige

Årligt registreres der ca. 1000 eftersøgninger af demente, som ikke efter planen kommer direkte hjem til deres hjem eller plejebolig.

Det kan have fatale konsekvenser, når demente farer vild og ikke selv kan finde hjem. F.eks. kulde, dårligt vejr, faldeulykker, drukneulykker, manglende tilgang til medicin, underernæring, dehydrering m.m. 

Ifølge et indslag på TV2 News d. 5. juni 2016 leder politiets hundepatruljer i gennemsnit 2 gange om ugen efter forsvundne personer med demens.

I dag er ca. 90.000 danskere ramt af demens. Tallet ventes at stige til ca. 150.000 i år 2040.

Udfordringer ved GPS til demente 

Som udgangspunkt giver GPS sporing af demente samt alzheimer- og parkinson-ramte personer eller udviklingshæmmede kun mening, hvis personen bærer GPS-trackeren på sig. Derfor er det altafgørende, at pårørende eller plejepersonale sikrer sig, at GPS-enheden placeres i det tøj, som personen med demens har på, når denne færdes på egen hånd.

Demente har en tendens til at fjerne generende genstande. Derfor er det vigtigt, at GPS-enheden ikke er til gene. Bl. a. har Ældresagen et ønske om, at demente bør få indopereret en GPS-chip under huden. 

En smart måde at "skjule" en tracker kan være forklædt som en beklædningsdel, som den demente er vant til at bære i hverdagen. Dette kan f. eks. være et GPS-tracker indbygget i et armbåndsur, halskæde eller nøglering.

Følgende funktioner gør en gps-tracker ideel for demente, alzheimer-ramte m.m.:

  • Se hvor personen opholder sig lige nu: Ring til din gps-tracker og modtag en sms på din smartphone med et link til Google Maps, hvor du let kan se, hvor personen befinder sig. Det er også muligt følge med i realtid på computeren eller via en iPhone/Android app.
  • Geofence: En såkaldt GeoFence-funktion kan holde øje med om den overvågede person bevæger sig uden for et defineret område. I så fald sender gps-trackeren en sms til din mobiltelefon med den overvågede persons præcise placering.Aflytning: En indbygget mikrofon kan aktiveres, så du kan høre hvad der siges i nærheden af gps-trackeren.
  • SOS-funktion: Få SMS med gps-trackerens kordinater sendt til op til 5 forudbestemte telefonnumre, når der trykkes på “SOS-knappen”.