FAQ

Ofte stillede spørgsmål

Generalle spørgsmål omkring GPS tracking:

  • GPS-tracking virker kun udenfor hvor trackeren har direkte syn til satellitterne.
  • Trackeren skal have direkte udsyn til minimum 3 forskellige satellitter for at kunne triangulere en placering. Hvis du er udenfor, men tæt på en bygning, der blokerer halvdelen af himlen, har du måske ikke synsvidde til 3 forskellige satellitter fra din GPS tracker
  • Vi har med vores GPS-trackere gjort det muligt via stærke antenne forhold at bruge vores GPS’er selvom de sidder inde i en bil.

Vi omtaler i daglig tale vores navigation som GPS, hvilket reelt set er forkert. Det skyldes at vi tilbage i 1993, hvor SPS (Standard Positioning Service) blev offentliggjort til private brugere kun brugte det Amerikanske System GPS (Global Positioning System). Dog er der sket meget siden, i dag findes der 4 forskellige positioneringssystemer så som:

GPS – Amerikansk
Galileo –Europæisk
GLONASS – Russisk
Beidou – Kinesisk

Da GPS signalet første gang blev tilgængeligt for private i December 1993 var dette gjort offentligt med en forvrængning, som gjorde at nøjagtigheden blev forringet ca. med 100m. Dog blev forvrængningen d. 1 Maj 2000 på foranledning af Clinton slukket, så nøjagtigheden for private væsentligt forbedret. Dette udnytter vi ud til fulde drag, hvor vi i dag kan opnå op til få meters præcision på vores GPS’er.

Når en GPS-sporing første gang tages i brug, eller efter en nulstilling tager det op til 15 minutter inden enheden giver en præcis position. Følgende sker første gang du benytter dig af en af vores GPS-trackere:

1. Trackeren lytter efter signaler fra alle satellitterne. Trackerens ur sættes til en omtrentelige tid ud fra signalerne.

2. Med jævne mellemrum sendes en “almanak” med statusinformation om systemet samt en “ephemeris” med positioner på satellitterne ud fra tiden.

3. Når almanakken og ephemeris er modtaget, lyttes kun efter synlige satellitter. Blandt disse vil typisk blive valgt et hensigtsmæssigt udvalg som kommer til at indgå i den egentlige postionsberegning.

4. Når satellittens position er kendt kan tidsforsinkelsen beregnes. Dette kræver ikke en præcis tid på forhånd, da det er tidsforskellen, der bestemmer afstanden.