GDPR i forbindelse med implementering af GPS flådestyring i virksomheden.

 1. Der anbefales at tilføje følgende i virksomhedens værdigrundlag:

Formålet med GPS overvågning er at undgå tyveri, effektivisere arbejdsgange relateret til kørsel,
reducere brændstofforbrug, dokumentation overfor kunder for udført arbejde samt diverse
rapportudskrifter. Virksomheden bør derfor inddrage brugen af flådestyring i værdigrundlaget.
Eksempler på tilføjelse i værdigrundlag:

 • Begrundelse i virksomhedens drift f.eks. at den kan dokumentere udførte
  arbejdstidspunkter overfor kunder.
 • Sagligt formål f.eks. forebyggelse af tyveri med GPS sporing.
 • Et middel til at opnå et mål f.eks. at udnytte vognparken optimalt ved at udnytte GPS til
  dokumentation for anvendelse og generel planlægning.

2. Anbefalet procedure for implementering af GPS-flådestyring overfor medarbejderne:

 • Medarbejderen skal varsles i god tid inden GPS flådestyringen tages i brug og anvendes. Der
  anbefales ca. 6 uger. Tjek evt. om der er yderligere regler i virksomhedens overenskomst for
  varsling, så den som minimum overholdes.
 • Medarbejderen skal informeres om hvordan overvågningen kommer til at foregå og hvad
  den bruges til jævnfør punkt. 1.
 • Vi anbefaler at overvågning fremgår som et punkt i personalehåndbogen og i fremtidige
  ansættelseskontrakter.

Er der ikke styr på ovenstående, kan det risikere bøder og erstatning til medarbejderen.


For yderligere information omkring love og aftaler henvises til aftalen omkring kontrolforanstaltninger mellem DA og LO, persondataloven og datatilsynet.


GPS-TRACKER.DK v/GSM Teknik ApS er ikke eksperter i rådgivning omkring lovgivning og henviser altid til en advokat i forhold, der har juridisk karakter.

GSM Teknik ApS fraskriver sig ansvar for denne skrivelse, da de juridiske vilkår kan være ændret.

Sep. 2022